Spring naar inhoud

Geschiedenis van het museum

Op 24 oktober 1945 wordt de Stichting Geschied- en Oudheidkundig Museum opgericht. De belangrijkste doelstelling is het collectioneren en tentoonstellen van voorwerpen van de plaatselijke geschiedenis van de gemeenten Hilvarenbeek en Diessen. Het streven is om te komen tot de inrichting van een Oudheidkundige Kamer. Daarnaast houdt men lezingen voor de donateurs.
In 1968 wordt de Stichting omgezet in de vereniging Heemkundige Kring Ioannes Goropius Becanus. Op dat moment is er nog geen eigen museum. Wel heeft dr. H.A.M. Ruhe, een van de oprichters van de Kring, op eigen initiatief onder de naam De Schorsmolen een museum geopend waar zijn privé-collectie te zien is. Deze collectie omvat vooral voorwerpen die betrekking hebben op de praktijk van een dorpsdokter.
Begin jaren tachtig komt er door medewerking van de gemeente Hilvarenbeek schot in de stichting van een heemkundig museum. Vanuit juridisch oogpunt wordt er voor gekozen om het museum onder te brengen in een aparte stichting. De Heemkundige Kring is bestuurlijk zwaar vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur.
Op 11 april 1986 opent het nieuwe museum zijn deuren. Dr. Ruhe heeft zijn collectie “De Dorpsdokter” overgedragen aan het nieuwe museum, wat in 1989 is vastgelegd in een notariële acte. Daarnaast krijgt ook de verzameling “Het oude ambacht”, die was ondergebracht in molen De Doornboom, een plaats in het museum.
De kerncollectie van De Dorpsdokter wordt in de loop van de jaren steeds belangrijker en neemt een unieke plaats in binnen het landelijke museumaanbod. In 2004 wordt deze unieke ontwikkeling zichtbaar gemaakt in de naamgeving van het museum. Het museum heet voortaan Museum De Dorpsdokter. In 2011 is het museum een officieel erkend ‘Geregistreerd Museum’ geworden.