Spring naar inhoud

Geschiedenis van het museum

Op 24 oktober 1945 werd de Stichting Geschied- en Oudheidkundig Museum opgericht. De belangrijkste doelstelling was het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen van de plaatselijke geschiedenis van de toenmalige gemeenten Hilvarenbeek en Diessen. Het streven was om te komen tot de inrichting van een Oudheidkundige Kamer. Daarnaast werden er lezingen gegeven voor de donateurs.

In 1968 werd de Stichting omgezet in de vereniging Heemkundige Kring Ioannes Goropius Becanus. Op dat moment was er nog geen eigen museum. Wel had dr. H.A.M. Ruhe, een van de oprichters van de Kring, op eigen initiatief onder de naam De Schorsmolen een museum geopend waar zijn privécollectie te zien was. Deze collectie omvatte vooral voorwerpen die betrekking hadden op de praktijk van een dorpsdokter.

Begin jaren tachtig kwam er door medewerking van de gemeente Hilvarenbeek schot in de stichting van een heemkundig museum. Vanuit juridisch oogpunt werd ervoor gekozen om het museum onder te brengen in een aparte stichting. De Heemkundige Kring was bestuurlijk wel zwaar vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur.
Op 11 april 1986 opende het nieuwe museum zijn deuren. Dr. Ruhe heeft zijn collectie De Dorpsdokter overgedragen aan het nieuwe museum, wat in 1989 werd vastgelegd in een notariële akte. Daarnaast kreeg ook de verzameling Het oude ambacht, die was ondergebracht in molen De Doornboom, een plaats in het museum.

De kerncollectie van De Dorpsdokter werd in de loop der jaren steeds belangrijker en neemt nu een unieke plaats in binnen het landelijke museumaanbod. In 2004 werd deze ontwikkeling zichtbaar gemaakt in de naamgeving van het museum. Het museum heet vanaf dan Museum De Dorpsdokter.

Na een flinke verbouwing in 2009 kwam er meer ruimte voor andere takken van de eerstelijnszorg, zoals de tandarts, wijkzorg en fysiotherapie. In 2011 is het museum een officieel erkend 'Geregistreerd Museum' geworden.

In 2018 werd het museum fors uitgebreid. Het aangrenzende molenaarshuis werd bij het museum getrokken en grondig verbouwd door de vrijwilligers van het museum. In 2019 kwam daar nog een nieuwe ruimte op de bovenverdieping bij, die nu de expositie Brabantse dokters herbergt. De verzameling Het oude ambacht kreeg een nieuw onderkomen in De Beekse Toren.