Wijkzuster

Verzorging is er altijd geweest, maar professionele verpleging kwam er pas in de 19de eeuw.

Na 1850 werd die zorg steeds meer centraal georganiseerd (Florence Nightingale!). Ieder dorp had vroeger een eigen wijkgebouwtje met een eigen wijkzuster.

De wijkzuster werkte bij het Witte Kruis (1875), het Groene Kruis (1900) of het Rooms-Katholieke Wit-Gele Kruis (1916).

Ze legde huisbezoeken af, waste zieke patiënten, spoot insuline
en verzorgde wonden. ’s-Middags deed zij samen met de huisarts het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters.

De wijkzuster speelde een belangrijke rol bij het bevorderen van een betere hygiëne, goede verzorging en verantwoorde voeding.

Scroll naar boven