Spring naar inhoud

Geschiedenis van het museum

Op 24 oktober 1945 werd de Stichting Geschied- en Oudheidkundig Museum opgericht. De belangrijkste doelstelling was het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen van de plaatselijke geschiedenis van de gemeenten Hilvarenbeek en Diessen. Het streven was om te komen tot de inrichting van een Oudheidkundige Kamer. Daarnaast werden er lezingen gegeven voor de donateurs.
In 1968 werd - naast de Stichting - de Heemkundige Kring Ioannes Goropius Becanus opgericht. Dat moment was de opstart voor een eigen museum. Dr. Harrie Ruhe, een van de oprichters van de Kring, had op eigen initiatief onder de naam De Schorsmolen een museum geopend, waar zijn privé- collectie te zien was. Deze collectie omvatte vooral voorwerpen die betrekking hadden op de praktijk van een dorpsdokter. Begin jaren tachtig werd er ook een heemkundig deel aan toegevoegd. De Heemkundige Kring was bestuurlijk zwaar vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur.

Op 11 april 1986 opende het nieuwe museum zijn deuren. Dr. Ruhe had inmiddels zijn collectie aan De Dorpsdokter overgedragen, wat in 1989 werd vastgelegd in een notariële akte. Daarnaast kreeg ook de verzameling Het oude ambacht, die was ondergebracht in molen De Doornboom, een plaats in het museum.

De kerncollectie van De Dorpsdokter werd in de loop van de jaren steeds belangrijker en neemt nu een unieke plaats in binnen het landelijke museumaanbod. In 2004 werd deze unieke ontwikkeling zichtbaar gemaakt in de naamgeving van het museum. Het museum heet vanaf dan Museum De Dorpsdokter. Na een flinke verbouwing in 2009 kwam er meer ruimte voor andere takken van de zorgverlening zoals de tandarts, de wijkverpleegkundige, apotheker, drogist en de fysiotherapeut; primair echter staat de dorpsdokter centraal.

In 2011 is het museum een officieel erkend 'Geregistreerd Museum' geworden en in 2018 werd het fors uitgebreid. Het aangrenzende molenaarshuis werd bij het museum getrokken en grondig verbouwd door de vrijwilligers van het museum. In 2019 kwam daar nog een nieuwe ruimte op de bovenverdieping bij, die nu de expositie 'Brabantse dokters' herbergt. De collectie Geschiedenis van Hilvarenbeek kreeg een nieuw onderkomen in de Beekse Toren.