Spring naar inhoud

Exploitatieoverzicht

2017_exploitatie

Toelichting op de exploitatierekeningen en balansen
Ter vergroting van de leesbaarheid zijn de opgenomen bedragen afgerond op hele euro's. Het resultaat is bepaald als het verschil tussen inkomsten en de kosten rekening houdend met de grondslagen.
Resultaten zijn verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
De inkomsten uit activiteiten laat een stijging zien van bijna 30% als gevolg van het toegenomen aantal bezoekers.
Voor de uitbreidingsplannen in 2017 is € 30.000,00 gereserveerd.

Beloning bestuurders
Er wordt aan de bestuurders alleen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten betaald.